Подкрепа за малки предприятия


Проект и главна цел:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 , Договор № BG16RFOP002-2.089-2896, с основна цел - Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: УНИТРАФАД ООД
 
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и  0.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 18.10.2021 г.
Край: 18.01.2022 г.