За нас


Производство на трансформатори, дросели и бобини

"УНИТРАФАД" ООД има дългогодишен опит в производството на трансформатори различни по вид и предназначение. Нашата продукция се използува широко в електротехниката, машиностроенето и електрониката.

Производствените технологии позволяват изработка на трансформатори от 2VA до 200 kVA, отговарящи на изискванията на стандарт EN 61558. В производствената програма на фирмата присъства производството на монофазни трансформатори с мантиен, ядрен и тороидален тип сърцевини, трифазни трансформатори, монофазни и трифазни дросели, трифазни реактори, трансформатори за заваряване, плазмено рязане и високоволтови трансформатори за ТВЧ уредби. Освен редовното производство на трансформатори по заявки на клиенти, се произвеждат различни по мощност и напрежения трансформатори със специално предназначение.

Качеството на продукцията се гарантира с поддържания от фирмата сертификат ISO 9001/2000, както и използуването на качествени материали, стриктно спазване на технологиите и 100%-ов изходящ контрол. Това е концептуалната и оперативна гаранция, че "УНИТРАФАД" ООД е в състояние винаги да удовлетвори изискванията на своите клиенти.

Производството на трансформатори се осъществява в китното подбалканско градче Дряново.