За нас


Производство на трансформатори, дросели и бобини

"УНИТРАФАД" ООД има дългогодишен опит в производството на различни по вид и предназначение трансформатори. Нашата продукция се използува широко в електротехниката, машиностроенето и електрониката.

Производствените технологии позволяват изработване на трансформатори от 2VA до 100 kVA, отговарящи на изискванията на стандарт EN 61558. В производствената програма на фирмата присъства производството на монофазни трансформатори с мантиен, ядрен и тороидален тип сърцевини, трифазни трансформатори, монофазни и трифазни дросели, трифазни реактори, трансформатори за заваряване, плазмено рязане и високоволтови трансформатори за ТВЧ уредби. Освен редовно произвежданите трансформатори, по заявки на клиенти се произвеждат различни по мощност и напрежения трансформатори със специално предназначение.

Качеството на продукцията се гарантира с поддържания от фирмата сертификат ISO 9001/2000, както и използуването на качествени материали, стриктно спазване на технологиите и 100%-ов изходящ контрол. Това е концептуалната и оперативна гаранция, че "УНИТРАФАД" ООД е в състояние винаги да удовлетвори изискванията на своите клиенти.

Производствената сграда на фирмата се намира в китното подбалканско градче Дряново.